Τοκετός

Τοκετός

Στις περισσότερες περιπτώσεις το φαινόμενο του τοκετού ξεκινάει με τις ωδίνες, τις ρυθμικές δηλαδή συστολές της μήτρας (λαθεμένα λέγονται και συσπάσεις), που βοηθούν αφενός να γίνει διαστολή και να ανοίξει ο τράχηλος, αφετέρου να σπρώξουν το έμβρυο να μπεί στη λεκάνη (πύελος) της γυναίκας και να βγεί από την έξοδό της. Στο 10% των περιπτώσεων ο τοκετός ξεκινάει με τη ρήξη του εμβρυικού σάκκου (σπάνε τα νερά). Η εμφάνιση των ωδίνων συνήθως ακολουθεί.

Ο φυσιολογικός τοκετός, δηλαδή η γέννηση του μωρού, μέσα από τον γεννητικό σωλήνα της γυναίκας, μπορεί να είναι γρήγορος (συνήθως στις πολυτόκες), 2 – 5 ώρες, ή να διαρκέσει μέχρι και 10 και 15, αλλά και περισσότερες ώρες.

Εξελίσσεται σε 3 στάδια:

  • 1ο στάδιο: η διαστολή του τραχήλου: Η μήτρα συστέλλεται με τις περιοδικές ωδίνες και ο κλειστός μέχρι τώρα     τράχηλος διαστέλλεται και γίνεται ένας κοινός σωλήνας με τη μήτρα και τον κόλπο της γυναίκας. Είναι το πιο χρονοβόρο στάδιο και το κυρίως επώδυνο.
  • 2ο στάδιο: η έξοδος (γέννηση του νεογνού): Μετά την τελεία διαστολή του τραχήλου το έμβρυο βγαίνει από τον γεννητικό σωλήνα, προς μεγάλη ανακούφιση και χαρά όλων, κυρίως βέβαια της μητέρας του. Το στάδιο αυτό δεν ξεπερνά τη μισή ώρα.
  • 3ο στάδιο: η υστεροτοκία: Μετά τη γέννηση του νεογνού, ακολουθεί ή αποκόλληση και η έξοδος του πλακούντα (υστεροτοκία). Διαρκεί το πολύ 2 ώρες.

Όλη η διαδικασία του τοκετού εξελίσσεται αφ΄εαυτού της. Ο μαιευτήρας και οι υπόλοιποι απλά παρακολουθούν της εξέλιξη ενός φυσιολογικού φαινομένου, σε ετοιμότητα πάντοτε να επέμβουν, αν αυτό καταστεί απαραίτητο.

Στα σύγχρονα μαιευτήρια παρευρίσκεται και ο σύζυγος της εγκύου, εφόσον το επιθυμεί, μετά από σχετική ενημερωτική εκπαίδευση.

 ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ:

Με αυτόν τον όρο έχει επικρατήσει μια διαδικασία αυτοϋποβολής,  αναπνευστικών ασκήσεων και χορήγησης αναλγητικών ουσιών, με σκοπό να ανακουφίζουν την επίτοκο κατά την επώδυνη πορεία του τοκετού.

Σήμερα, με τη χρήση της επισκληριδίου αναισθησίας, αυτή η μέθοδος όλο και πιο σπάνια χρησιμοποιείται.

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ: 

Όταν είναι αδύνατον ή επικίνδυνο για τη ζωή και την υγεία της μητέρας και του μωρού, να γίνει φυσιολογικός τοκετός, τότε καταφεύγουμε στον τοκετό με Καισαρική Τομή. Φαίνεται πως έτσι γεννήθηκε ο αυτοκράτωρ Ιούλιος Καίσαρ, χωρίς όμως να επιζήσει και η μητέρα του.

Το έμβρυο δεν βγαίνει πλέον μέσω του γεννητικού σωλήνα (από κάτω), αλλά με τομή στην κοιλιά και τη μήτρα της γυναίκας. Υπάρχει μια πληθώρα περιπτώσεων, τόσο από πλευράς μητέρας όσο και του εμβρύου. που ο φυσιολογικός τοκετός δεν μπορεί να εξελιχθεί και επιβάλλεται να καταφύγουμε στην καισαρική τομή.

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας πολλές γυναίκες γεννούν με καισαρική τομή. Αυτό οφείλεται κατ΄αρχήν στην επιθυμία αρκετών γυναικών να αποφύγουν την ταλαιπωρία και το άγχος του φυσιολογικού τοκετού. Μερικές φορές την προτιμούν και οι μαιευτήρες, για λόγους ασφάλειας και…ευκολίας.

Όπως όμως και να έχει το πράγμα και η καισαρική τομή, μαζί βέβαια με την καλύτερη ιατρική φροντίδα, σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, έχει βελτιώσει πολύ την διασφάλιση της υγείας και της ζωής, μητέρας και νεογνού.

Η Ελλάδα παρουσιάζει τους καλύτερους δείκτες, όσον αφορά στα ποσοστά της εμβρυομητρικής νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως.